Back

Haalli qilleensaa gogaa, aduu fi bubbee kan jiraatu ta’uun himame

OBN Amaj. 7, 2011- Guyyoottan kurnan itti aananitti haalli qilleensaa biyyattii gogaa, aduu fi bubbee kan qabaatu ta'uu Eejansiin Meetrooloojii Biyyaalessaa beeksise.

 Qabbanni halkanii fi barii Naannolee baddaa biyyattiitti kan itti fufu ta'a jedameera.

 Haalli qilleensaa gogaan kun  oomisha walitti qabachuu fi dhahanii galfachuuf haala mijataa kan uumu ta'uu eerameera.

Qabbanni  uumamuu kun Naannolee jallisiitti kuduraa fi mudraa akkasumas horiirratti miidhaa akka qabu ibsameera