Back

Godina Gujiitti odaan kufe ka’e Odaa Ardaa Mi'eessaa akka ta'uu Abbootiin Gadaa murteessan

OBN Caamsaa 07, 2011- Godina Gujii Aanaa Adoolaa Reeddee Ganda Malkaa Shaaliitti odaan laga Gannaallee keessaatti kufee ture waggaa sadii booda bara 2010 ka'uun isaan ni yaadtama.

Barana Abbootiin Gadaa Gujii korma itti qalani eebbisuun woyyoomsani jiru.

Odaan kufee ka'e kanas Odaa Ardaa Mi'eessaa akka ta'uu Abbootiin Gadaa Gujii murteessaniiru.

Ardaa mi'eessaa kana gabalaan daangeessuun mukti akka irraa hin muramnee fi kabajamuu akka qabus murte dabarsaniru.Rippooratara keenya  Jiksaa Takleetu Gabaase.