Back

Fooramiin biiznasii Itiyoo-Sudaan Finfinneetti taa’aamaa jira

OBN Ebla 22, 2011- Fooramiin biiznasii Itiyoo-Sudaan magaalaa Finfinneetti taa'aamaa jira.

Fooramicha ifatti kan banan Ministeera Dhimma Alaatti itti waamamaa dhaabbii dhimma biiznasii fi diyaaspooraa Ambaasaaddar Dawaanoo Kadiri.

Hariiroo daldalaa fi invastimantii biyyoota lamaanii cimsuun rakkoolee abbootii qabeenyaa mudatan adda baasuuf yaadoliin furmaataa ni kaa'amu jedhan Ambaasaaddar Dawaanoon.

Fooramicha imbaasii Itoophiyaa Kaartuumitti argamuu fi imbaasii Sudaan Finfinneetti argamutu qindoominaan qopheesse jedha FBCn.

Abbootiin qabeenyaa fi hoggansi dhaabbilee beekamoo Itoophiyaa fi Sudaan 100 ol fooramicharratti hirmaataniiru.

Hirmaattoonni9 fooramichaa kunneen har'a  paarkiiwwan indaastirii ni daawwatu jedhameera.