Back

Finfinnee Fi Magaalota Naannootti guyyaan konkolaattotarraa bilisa ta’e booru si’a 2ffaaf ni kabajama.

OBN Amajji 04, 2011- Magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo filatamanitti guyyaan konkolaattotarraa bilisa ta'e booru Dilbata Amajjii 5,2011 si'a lammaffaaf ni kabajama.

Guyyichis Finfinnee, Baahir Daar, Hawaasaa, Adaamaa, Jimmaa, Maqalee, Jigjigaa fi Dirree Dawaatti kabajamee oola jedhaniiru ministirri  Eegumsa Fayyaa  Dr. Amiir Amaan.

Sagantichi daadii gariin sochii konkolaattotaarraa bilisa gochuudhan, dhibeewwan daddarboo hin taanee fi sababoota saaxilamummaa to'achuu kan dandeessisu.

Ji'atti guyyaa tokko; jiini seenee Dilbata dhumaarra Finfinnee fi magaalota naannootti sochii qaamaa hojjechuu, ergaawwan haala jireenya fayya qabeessa ta'an dabarsuu fi qorannaa fayyaa duraa taasisuu dandeessisa.

Sagantaan kunis amma Adoolessa 30,2011tti ni tura jedhameera.