Back

Ejansiin Dhiyeessii Qoricha Itiyoophiyaa Damee Adaamaan Ministira Fayyaa Dr Amiir Amaanin eebbifame

OBN Amaj. 03, 2011 -Sirna walitti hidhamiinsa dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee wal'aansaa ammayyeessuf pirojeektiin Doolaara miiliyoona 26 hojiirra olaa jiraachuu Ministeerri Fayyaa beeksise.

Qaama pirojeektii kanaa kan ta'e Ejansiin Dhiyeessii Qoricha Itiyoophiyaa Damee Adaamaa Ministira Fayyaa Dr Amiir Amaanin eebbifameera.

Pirojeektiin kun deeggarsa Giloobaal Fandii irraa argame Doolaara miiliyoona 26 hojjetamee damee fayyaa cimsuuf hojiirra oolaa jira.

Pirojeektii kanaa keessaa tokko kan ta'e, maashinni galtee dhabamsiisu, suphaan kuusaa qorichaa ammayyaa hojjetamaniiru.

Kaameraa nageenyaa dhaabuu, meeshaa balaa abiddaa ittisu diriirsuu, meeshaa tamsaasa qorichaaf konkolaataa kallattii agarsiisu(GPS) dhaabu xumramee jira.

Akka gabaasa Tajaajila Oduu Itiyoophiyaatti  ji'oottan jahan darbanitti Ejansii Dhiyeessii Qorichaa Damee Adaamaan hojjetamaa kan ture pirojeektiin 4 xumuramuun kaleessa eebbifamanii jiru.