Back

Dhaabbileen hojii qulqullinaan fakkeenya ta’n boru ni badhaafamu.

OBN Amajji 01, 2011- Sirni badhaasni qulqullina biyyaalessaa boru Masaraa Biyyaalessaatti raawwatama.

Hoji raawwachiisaa Olaanaan Dhaabbata Badhaasa Qulqullinaa Itoophiyaa obbo Tewoodroos Mabraatuu, kaayyon badhaasichaa oomishtoota, dhaabbileen tajaajila kennan fi dhaabbileen damee koonistiraakshiniirratti hirmaatan hojiin isaani qulqullinarratti hojjetan akka jajjabaatu beekamtii fi badhaasa kennu dha.

Itoophiyaatti barbaachisummaa qulqullinaa fi dorgomtummaarratti hanga ammaatti hubannoo gahaan hin uumamne.

Bara kanas dhaabbilee 330f waamichi taasifameera.

Dhaabbilee kanneen keessaa garuu fedhii kan agarsiisan 40 qofa.

Sirna badhaasichaarratti pireezdaanti Saahilawarqi Zawdee, ambaasaaddaroonni, hoggansi mootummaa olaanaa fi keessummoonni affeerraman ni argamu jedhame eegama.