Back

Artistoonni Hangafoota Baandii Afran Qalloo Buufata Xiyyaara Idil Addunyaa Booleetti simachuuf qophiin xumurame

 

OBN Amaj.  03, 2011 -Baandii Afran Qalloo kan hundeeffame bara 1954 yoo ta'u sagalee Oromoo ta'uun yeroo dheeraaf hojjetaa tureera.

Dhiibbaa fi cunqursaa uummata Oromoo irra ga'aa ture bifa garagaraatiin kan lallabaa turan artistoonni kun haalli Itiyoophiyaa yeroo sana rakkisaa ta'uu irraan kan ka'e hireen isaani biyyaa ba'uu, kaan hidhamuu fi ajjeefamu ta'e.

Miseensoonni baandii kanaas jijjiirama amma argame kana sababeeffachuun Amajjii 13 bara 2011 gara biyya isaani ni galu.

Artistoota seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qaban kanneeniif simannaan  buufata xiyyara booleetti kan taasifamuuf ta'uu himameera.

Simannaa kanarratti qondaaltoonni mootummaa Artistoonni biyya keessaa fi alaa, Qeerroofi Qarreen guutu Oromiyaa kan hirmaatan ta'uun himame.

Kaayyoon simannaa kana dhaloonni haaraan hundeessitoota artii Oromoo kanaarraa muuxannoo qooddachuu fi  beekamtii keennuuf akka ta'e miseensi koree simannaa obbo Mahammed Qophee beeksisaniiru.
Artistoota simatamanis :
1. Alii shabboo_ hundeessaa baandii arfan qalloo fi walaleessaa, weellisaa
2. Aadam Haarun_ weellisaa fi qindeessaa yeedaloo
3. Jaafar Alii _walaleessaa, artisti, aktiivistii fi Gaazexeessaa
4.  Piroofeesar Jamaal Hasan dabalatee artiistoonni 17 ni simatamu jechuun koreen simannichaa midiyaaleef ibsa kennaniiru.
Simannaa boodas koonsartin muuziqaa galma Miliniyeemitti gaafa amajjii 18 bara 2011 qaama hunda kan hirmaachise qabsaa'ota sabaa kanaan ni taasifama jedhamee eeggama.