Back

Abbaan Alangee Federaalaa Abukaatota 147 irratti tarkaanfii naamusaa fudhate

OBN Amaj. 3, 2011 -. Baatiiwwan 6'n darbanitti galmeewwan murtee argatan 175 keessaa, Abukaatonni 147 balleessaa jedhamaniiru.

Abbaa Alangee Federaalaatti Daayreektarri Daayreektoreetii Bulchiinsa Abukaatotaa fi Tajaajila Seera Bilisaa obbo Fiqaaduu Damissee galmeewwan kanneen keessaa 5 naamusaan kan ittifaman yoo ta'uu  77 ammoo eeyyama yeroon baafachuu dhabuun maallaqaan adabamaniiru.

Galmeewwaan  54 haaromsuu dhabuun yeroof kan ittifamanii yoo ta'u, 7 ammoo  naamusaan balleessaa jedhamanii maallaqaan adabamaniiru.

Galmeewwaan  4 of eeggannaan kan kennameef yoo ta'uu  26 ammoo bilisa  ta'aniiru.