Yeroo Tamsaasaa Televizyinii Yeroo Tamsaasaa Televizyinii

Sa'aatii Yeroo turtii Maqaa Sagantaa Guyyaa irra deebi'u Sa'aatii irra deebi'u
Ganama 12:20 20' Oduu Ispoortii Wiixata Ganama 1:20
Ganama 12:00 20' Oduu Wiixata Ganama 1:00
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru
Sagantaan guyyaa kana hin jiru