Oromoo fi Oromiyaa Oromoo fi Oromiyaa

Aadaa: Abbaa Gadaa Gadaa Hawaas Abbaa Gadaa Karrayyuu tahuun baallii fudhatan

OBN Amajji 21, 2011- Sirna baallii walitti dabarsuu Gadaa Karrayyuu Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee taasifameen, Gadaa Hawaas Abbaa Gadaa Karayyuu tahuun baallii fudhatan . Sirna iddoo...

Read More

Sirna lakkoofsa oromoo fi gadaa oromoo

OBN Sad. 03,2011- Sirna lakkoofsa Oromoo fi gadaa Oromoo muraasasaa madda gara garaarraa argannee akka kanaa gadiitti dhiheessineera. 1, LAKKOOFSA OROMOO Ummatni Oromoo Lakkoofsa qabaa?...

Read More

Meeshaaleen Ulfaa Oromoo isaan kam ofkeessaa qabaa?

OBN Onk. 20,2011- Meeshaaleen  Ulfaa  Oromoo ittiin beekaman muraasaa isaanii akka kanaa gaditti isinii dhiheessineera.   A.KALLACHA Kallachi meeshaa ulfaa guddaa...

Read More

''Gadaan Meelbaa gadaa qabbanaati, gadaa horataati''

[OBN 07 02 2011,Adaamaa]:- Torban muraasa dura miseensi Gadaa Birmajii Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatoo baallii isaanii miseensa Gadaa Meelbaa Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaaf dabarsaniiru. Namoonni...

Read More

Ayyaanota ganamaa Oromoo bari'uu birraa himan

[OBN 03 01 2011,Adaamaa]:- Oromoon bara haaraa jedhee yeroon itti kabaju wayita roobni guddaan darbee, ililliin birraa daraaruu fi malkaan taliila ta'u dha jedhu ogeessotni aadaa fi seenaa...

Read More