Oromoo fi Oromiyaa Oromoo fi Oromiyaa

Sirna lakkoofsa oromoo fi gadaa oromoo

OBN Sad. 03,2011- Sirna lakkoofsa Oromoo fi gadaa Oromoo muraasasaa madda gara garaarraa argannee akka kanaa gadiitti dhiheessineera. 1, LAKKOOFSA OROMOO Ummatni Oromoo Lakkoofsa qabaa?...

Read More

Meeshaaleen Ulfaa Oromoo isaan kam ofkeessaa qabaa?

OBN Onk. 20,2011- Meeshaaleen  Ulfaa  Oromoo ittiin beekaman muraasaa isaanii akka kanaa gaditti isinii dhiheessineera.   A.KALLACHA Kallachi meeshaa ulfaa guddaa...

Read More

''Gadaan Meelbaa gadaa qabbanaati, gadaa horataati''

[OBN 07 02 2011,Adaamaa]:- Torban muraasa dura miseensi Gadaa Birmajii Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatoo baallii isaanii miseensa Gadaa Meelbaa Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaaf dabarsaniiru. Namoonni...

Read More

Ayyaanota ganamaa Oromoo bari'uu birraa himan

[OBN 03 01 2011,Adaamaa]:- Oromoon bara haaraa jedhee yeroon itti kabaju wayita roobni guddaan darbee, ililliin birraa daraaruu fi malkaan taliila ta'u dha jedhu ogeessotni aadaa fi seenaa...

Read More

Aadaa: Odaan Oromoo biratti hiika maalii qaba?

[OBN 03 13 2010,Adaamaa ]:- Bakka Oromoon jiru huna Odaan jira. Baadiyaatti odaan gaaddisa looniifi bakka araaraafi jaarsummaan itti gaggeeffamudha . Uumamsaa galma waan fakkaatuuf bakka...

Read More